[Βιβλιοκριτική] Theodora Antonopoulou, The Homilies of the Emperor Leo VI

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.51, No.2, 2001, pages 418-421

Issue:
Pages:
418-421
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Theodora Antonopoulou, The Homilies of the Emperor Leo VI [The Medieval Mediterranean Peoples, Economies and Cultures, 400-1453, 14], Leiden - New York - Köln, Brill, 1997, σελ. 308.