[Βιβλιοκριτική] Studies in Byzantine Sigillography 5, edited by Nicolas Oikonomides. Studies in Byzantine Sigillography 6, edited by Nicolas Oikonomides

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.51, No.2, 2001, pages 433-435

Issue:
Pages:
433-435
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Studies in Byzantine Sigillography 5, edited by Nicolas Oikonomides, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, D.C. 1998, σελ. xi+275.Studies in Byzantine Sigillography 6, edited by Nicolas Oikonomides, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, D.C. 1999, σελ. ix+219.