[Βιβλιοκριτική] Théodore Ρappas, Anthropologie de la comédie grecque ancienne

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.42, No.2, 1991, pages 378-387

Issue:
Pages:
378-387
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Théodore Ρappas, Anthropologie de la comédie grecque ancienne, Αθήνα 1990, σελ. 389.