[Βιβλιοκριτική] Warren T.Treadgold, The Nature of the Bibliotheca of Photius

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.36, No.2, 1985, pages 394-397

Issue:
Pages:
394-397
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Warren T.Treadgold, The Nature of the Bibliotheca of Photius, Dumbarton Oaks 1980, σ. XVI+206, (Dumbarton Oaks Studies 18).