[Βιβλιοκριτική] Athanasios ΚambyΙis, Prodromea. Textkritische Beiträge zu den historischen Gedichten des Theodoros Prodromos

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.36, No.2, 1985, pages 405-406

Issue:
Pages:
405-406
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
No abstract (available).
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Athanasios ΚambyΙis, Prodromea. Textkritische Beiträge zu den historischen Gedichten des Theodoros Prodromos. Wiener Byzantinische Studien, Bd. XI/Suppl. (1984). 131 S.