Η περί Παρακλήτου - Πνεύματος διδασκαλία του Ευαγγελιστού Ιωάννου : (υπό το πρίσμα της καθόλου Βιβλικής Πνευματολογίας)

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.49, No.4, 1978, pages 819-833

Issue:
Pages:
819-833
Author:
Subject:
Subject (LC):