Ιησούς Χριστός, ο «άρτος ο ζων»

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.49, No.4, 1978, pages 888-906

Issue:
Pages:
888-906
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Συνεχίζεται