[Βιβλιοκριτική] Herbert Hunger, Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. Erster Band: Philosophie-Rhetorik-Epistolographie-Gechichtsschreibung – Geographie

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.49, No.4, 1978, pages 1005-1007

Issue:
Pages:
1005-1007
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Herbert Hunger, Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. Erster Band: Philosophie-Rhetorik-Epistolographie-Gechichtsschreibung - Geographie. C. H. Beck'sche Velagsbuchhandlung, München 1978 σσ. XXVI-542. (Byzantinisches Handbuch, im Rahmen des Handbuchs der Altertumswissenschaft: Fünfter Teil - Erster Band)