[Βιβλιοκριτική] Die Einheitder Kirche. Dimensionen ihrer Heiligkeit, Katholizität und Apostolizität. Festgabe Peter Meinhold Zum 70. Geburtstag. Herausgegeben von Loren Hein

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.49, No.4, 1978, pages 1012-1014

Issue:
Pages:
1012-1014
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Die Einheitder Kirche. Dimensionen ihrer Heiligkeit, Katholizität und Apostolizität. Festgabe Peter Meinhold Zum 70. Geburtstag. Herausgegeben von Loren Hein. Franz Steiner Verlag GMBH. Wiesbaden 1977 S. XIV+513