[Βιβλιοκριτική] Εισαγωγή εις την Αρχαίαν Χριστιανικήν Γραμματείαν: 96-325 Α.Δ. By Constantine G. Bonis

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.49, No.4, 1978, pages 1016-1017

Issue:
Pages:
1016-1017
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Εισαγωγή εις την Αρχαίαν Χριστιανικήν Γραμματείαν: 96-325 Α.Δ. By Constantine G. Bonis. Athens, 1974. Pp. 394. (The Greek Orthodox Theological Review, Vol. XXII, Summer 1977, Nr. 2 T. 245/6).