Τhe Pseudo-Amphilochian Life of St. Basil : Ecclesiastical Penance and Byzantine Hagiography

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.51, No.1, 1980, pages 49-61

Issue:
Pages:
49-61
Author:
Subject:
Subject (LC):