[Βιβλιοκριτική] Christophe Senft, La premiere Epitre de saint Paul aux Corinthiens (Commentaire du Nouveau Testament VII)

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.51, No.1, 1980, pages 200-201

Issue:
Pages:
200-201
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Christophe Senft, La premiere Epitre de saint Paul aux Corinthiens (Commentaire du Nouveau Testament VII), Delachaux et Niestle, Neuchatel Paris 1979, pp. 228