Αι ιστορικο-δογματικαί προϋποθέσεις της οικουμενικότητος της Αγίας Β´ Οικουμενικής Συνόδου

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.52, No.4, 1981, pages 682-724

Issue:
Pages:
682-724
Author:
Subject:
Subject (LC):