Δογματικαί τίνες παρατηρήσεις επί του Συμβόλου Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.52, No.4, 1981, pages 725-753

Issue:
Pages:
725-753
Author:
Subject:
Subject (LC):