Τα περί την Βυζαντινήν Μουσικήν εις το ΙΖ´ Διεθνὲς Συνέδριον Βυζαντινών Σπουδών (Ουάσιγκτον 3-8 Αυγούστου 1986)

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.57, No.4, 1986, pages 885-896

Issue:
Pages:
885-896
Author:
Subject:
Subject (LC):