[Βιβλιοκριτική] Δημητρίου Γ. Τσάμη, Το Γεροντικόν του Σινά

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.59, No.2, 1988, pages 399-401

Issue:
Pages:
399-401
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Δημητρίου Γ. Τσάμη, Το Γεροντικόν του Σινά, Θεσσαλονίκη 1988, σελίδες 284, μετά τριών χαρτών εκτός κειμένου (Σιναϊτικά κείμενα, 1).