[Βιβλιοκριτική] Παναγιώτου Κ. Χρήστου, Ελληνική Πατρολογία, τόμος Γ', Περίοδος θεολογικής ακμής, Δ' καί Ε' αιώνες

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.59, No.2, 1988, pages 401-402

Issue:
Pages:
401-402
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Παναγιώτου Κ. Χρήστου, Ελληνική Πατρολογία, τόμος Γ', Περίοδος θεολογικής ακμής, Δ' καί Ε' αιώνες. Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών. Εκδοτικός οίκος «Το Βυζάντιον» Ε. Γ. Μερετάκη, Θεσσαλονίκη 1987, σσ. 599.