[Βιβλιοκριτική] Eusèbe de Cesaree, Contre Hiéroclès. Introduction, traduction et notes par Marguerite Forrat, texte grec établi par Edouard des Places s. j.

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.59, No.2, 1988, pages 402-403

Issue:
Pages:
402-403
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Eusèbe de Cesaree, Contre Hiéroclès. Introduction, traduction et notes par Marguerite Forrat, texte grec établi par Edouard des Places s. j. Sources Chrétiennes 333, Paris 1986, pp. 237.