[Βιβλιοκριτική] Eusèbe de Cesaree, Histoire Ecclésiastique, tome IV. Introduction par Gustave Bardy. Index par Pierre Perichon s.j.

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.59, No.2, 1988, pages 403

Issue:
Pages:
403
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Eusèbe de Cesaree, Histoire Ecclésiastique, tome IV. Introduction par Gustave Bardy. Index par Pierre Perichon s.j. Sources Chrétiennes 73, 3e éd. Paris 1987, pp. 333.