[Βιβλιοκριτική] Ελληνική Θεολογική Βιβλιογραφία (ΕΘΒ). Διευθυντής: Ευάγγελος Δ. Θεοδώρου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, τεύχος Πέμπτον, Βιβλιογραφία Έτους 1981 και Παραλειπόμενα από του 1977, Επιμέλεια Αδαμαντίου Στ. Ανεστίδη

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.59, No.2, 1988, pages 404-406

Issue:
Pages:
404-406
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ελληνική Θεολογική Βιβλιογραφία (ΕΘΒ). Διευθυντής: Ευάγγελος Δ. Θεοδώρου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, τεύχος Πέμπτον, Βιβλιογραφία Έτους 1981 και Παραλειπόμενα από του 1977, Επιμέλεια Αδαμαντίου Στ. Ανεστίδη, Παράρτημα Περιοδικού «Θεολογία», Αθήναι, 1985, σελίδες α'-λθ', 1-692.