[Βιβλιοκριτική] Ελληνική Θεολογική Βιβλιογραφία (ΕΘΒ). Διευθυντής: Ευάγγελος Δ. Θεοδώρου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, τεύχος Έκτον, Βιβλιογραφία Έτους 1982 και Παραλειπόμενα από του 1977, Επιμέλεια Αδαμαντίου Στ. Ανεστίδη

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.59, No.2, 1988, pages 407

Issue:
Pages:
407
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ελληνική Θεολογική Βιβλιογραφία (ΕΘΒ). Διευθυντής: Ευάγγελος Δ. Θεοδώρου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, τεύχος Έκτον, Βιβλιογραφία Έτους 1982 και Παραλειπόμενα από του 1977, Επιμέλεια Αδαμαντίου Στ. Ανεστίδη, Παράρτημα Περιοδικού «Θεολογία», Αθήναι 1987, σελίδες α'- λθ', 1-854.