[Βιβλιοκριτική] ΔΙΑΚΟΝΙΑ. Αφιέρωμα στή μνήμη Βασιλείου Στογιάννου (Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.60, No.1, 1989, pages 192-196

Issue:
Pages:
192-196
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
ΔΙΑΚΟΝΙΑ. Αφιέρωμα στή μνήμη Βασιλείου Στογιάννου (Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), Θεσσαλονίκη, 1988, σελίδες λη' + 805.