Εισαγωγή : Εγκαινιάζοντας έναν νέο forum για την εθνογραφική μελέτη της γλώσσας

Part of : AWPEL-Agean papers in ethnographic liguistics ; Vol.1, No.1, 2017, pages i-vii

Issue:
Pages:
i-vii
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη
Subject:
Subject (LC):
References (1):
  1. Αρχάκης, Α. 2016. «Από τον εθνικό στον μετα-εθνικό λόγο: ανάλυση δεδομένων από μαθητικά γραπτά μεταναστών και προτάσεις γλωσσικής πολιτικής.» Ομιλία στην Εναρκτήρια Διημερίδα του ΕΕΠΓ, ΤΚΑΙ, Μυτιλήνη 24-25 Νοεμβρίου 2016.Archakis, A. & V. Tsakona. 2005. “Analyzing conversational data in GTVH terms: A new approach to the issue of identity construction via humor.” Humor 18(1): 41-68.Archakis, A. & D. Papazachariou. 2008. “Prosodic cues of identity construction: Intensity in Greek young women's conversational narratives.” Journal of Sociolinguistics 12(5): 627-647.Barret, R. 2017. From Drag Queens to Leathermen: Language, Gender, and Gay Male Subcultures. Oxford: Oxford University Press.Billig, M. 1999. “Whose terms? Whose ordinariness? Rhetoric and ideology in conversation analysis.” Discourse and Society 10: 543 58.Blackwood, R., Lanza, E. & H. Woldemariam (επιμ.). Negotiating and Contesting Identites in Linguistic Landscapes. 2017. Λονδίνο: Bloomsbury.Blommaert, J. 2011 “Context is/as critique.” Critique of Anthropology 21(1): 13-32.Blommaert, J. 2003. “Commentary: A sociolinguistics of globalization.” Journal of sociolinguistics 7(4): 607-623.Blommaert, J. 2005. “Bourdieu the ethnographer: The ethnographic grounding of habitus and voice.” The Translator 11(2): 219-236.Blommaert, J. 2007. “On scope and depth in linguistic ethnography.” Journal of Sociolinguistics 11(5): 682-688.Blommaert, J. 2009. “Ethnography and democracy: Hymes's political theory of language.” Text & Talk 29(3): 257-276.Blommaert, J. 2010. The Sociolinguistics of Globalization. Cambridge: Cambridge University Press.Blommaert, J. 2013. Ethnography, Superdiversity and Linguistic Landscapes: Chronicles of complexity. Μπρίστολ: Multilingual Matters.Blommaert, J. & C. Bulcaen. 2000. “Critical discourse analysis.” Annual Review of Anthropology 29(1): 447-466.Blommaert, J. & I. Maly. 2014. “Ethnographic linguistic landscape analysis and social change: A case study.” Tilburg Papers in Culture Studies 100.Blommaert, J. & B. Rampton. 2011. “Language and superdiversity: A position paper.” Working Papers in Urban Language and Linguistics 70.Boellstorff, T. 2004. “Gay language in Indonesia: Registering belonging.” Journal of Linguistic Anthropology 14(2): 248-268.Canakis, C., Kantsa, V. & K. Yannakopoulos (επιμ.). 2010. Language and Sexuality: (Τhrough and) Βeyond Gender. Νιούκασλ Απόν Τάιν: Cambridge Scholars Publishing.Canakis, C. 2016. “Snapshots of the Balkans through ethnographic investigation of the linguistic landscape.” Punctum 2:2 (2016), 24-65.Canakis, C. υπό έκδοση. “Categorization and indexicality.” Στο K. Hall & R. Barrett (επιμ.), The Oxford Handbook of Language and Sexuality. Oxford: Oxford University Press.Duranti, A. 2003. “Indexical speech across Samoan communities.” Στο S. M. Low & D. Lawrence- Zuniga (επιμ.), The Anthropology of Space and Place: Locating Culture. Μόλντεν: Blackwell, 110-126.Georgalidou, M., Kaili, H. & A. Celtek. 2010. “Code alternation patterns in bilingual family conversation: A conversation analysis approach.” Journal of Greek Linguistics 10.(2): 317-344.Gkaintartzi, A., Kiliari, A. & R. Tsokalidou. 2016. “Heritage language maintenance and education in the Greek sociolinguistic context: Albanian immigrant parents’ views.” Cogent Education 3(1): 1155259.Greenberg, R. D. 2008. Language and Identity in the Balkans: Serbo-Croatian and Its Disintegration. Οξφόρδη: Oxford University Press.Hall, K. & V. O’Donovan. 1996. “Shifting gender positions among Hindi-speaking hijras.” Στο V. Bergvall, J. Bing & A. Freed (επιμ.), Rethinking Language and Gender Research: Theory and Practice. Λονδίνο: Longman, 228-266.Hanks, W. F. 1990. Referential Practice: Language and Lived Space among the Maya. Σικάγο: University of Chicago Press.Hanks, W. F. 2000. “Indexicality.” Journal of Linguistic Anthropology 9(1-2): 124-126.Hymes, D. 1962. “The ethnography of speaking.” Anthropology and Human Behavior 13(53): 11-74.Hymes, D. 1974. Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach. Φιλαδέλφεια: University of Pennsylvania Press.Hymes, D. 2003. Ethnography, Linguistics, Narrative Inequality: Toward an Understanding of Voice. Νέα Υόρκη: Taylor & Francis.Kailoglou, L. 2014. “Being more alternative and less Brit-pop: The quest for originality in three urban style in Athens.” Στο V. Lacoste, J. Weimgruber & T. Breyer (επιμ.), Indexing Authenticity: Sociolinguistic Perspectives. Βερολίνο: De Gruyter, 78-96.Κανάκης, Κ. (επιμ.). 2011. Γλώσσα και σεξουαλικότητα: Γλωσσολογικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Εικοστός Πρώτος.Makri-Tsilipakou, M. 2003. “Greek diminutive use problematized: Gender, culture and common sense.” Discourse & Society 14(6): 699-726.Μουλίνου, Ι. 2012. «Συνοικοδόμηση ταυτοτήτων από Ανήλικους παραβατικούς: Συνομιλιακός χειρισμός, γλωσσικά μέσα και κοινωνικές συνέπειες.» Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, ΤΑΓΦ, ΕΚΠΑ.Ochs, E. 1992. “Indexing gender.” In A. Duranti & C. Goodwin (επιμ.), Rethinking Context: Language as an Interactive Phenomenon. Κέιμπριτζ: Cambridge University Press, 335-358.Παπαζαχαρίου, Δ. 2002. «Ο ρόλος του κοινωνικού φύλου στη διαμόρφωση της γλωσσικής ποικιλίας των εφήβων στη Βόρεια Ελλάδα.» Στο Θ.-Σ. Παυλίδου (επιμ.), Γλώσσα-γένος-φύλο. 1η έκδοση. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 207-251.Παυλίδου, Θ.-Σ. (επιμ.) 2006 [2002]. Γλώσσα-γένος-φύλο. 2η έκδοση. Θεσαλονίκη: ΙΝΣ.Rampton, B. 2006. Language in Late Modernity: Interaction in an Urban School. Κέιμπριτζ: Cambridge University Press.Rampton, B. 2007. “Neo‐Hymesian linguistic ethnography in the United Kingdom.” Journal of Sociolinguistics 11(5): 584-607.Rampton, B. 2014. Crossings: Language and Ethnicity Among Adolescents. Λονδίνο: Routledge. Theodoropoulou, I. 2014. Sociolinguistics of Style and Social Class in Contemporary Athens. Άμστερνταμ & Φιλαδέλφεια: John Benjamins.Sapir, E. 1921. Language: An Introduction to the Study of Speech. Νέα Υόρκη: Harcourt Brace & Co.Sapir, E. 1929. “The status of linguistics as a science.” Language 5(4): 207-214.Sapir, E. 1985 [1949]. Edward Sapir: Selected Writings in Language, Culture, and Personality. Επιμ. D. G. Mandelbaum, επίλογος D. H. Hymes. Μπέρκλεϋ, Λος Άντζελες & Λονδίνο: University of California Press.Shohamy, E. & E. Ben-Rafael 2015. “Introduction. Linguistic Landscape: A new journal.” Linguistic Landscape: An international journal 1(1-2): 1-5.Shohamy, E., Ben-Rafael, E. & Μ. Barni (επιμ.) 2010. Linguistic Landscape in the City. Μπρίστολ: Multilingual Matters.Shohamy, E. & D. Gorter (επιμ.) 2009. Linguistic Landscape: Expanding the Scenery. New York & Λονδίνο: Routledge.Sifianou, M. 2010. “The announcements in the Athens Metro stations: An example of glocalization?” Intercultural Pragmatics 7(1): 25-46.Sifianou, M. & E. Antonopoulou. 2005. “Politeness in Greece: The politeness of involvement.” Στο L. Hickey & M. Stewart (επιμ.), Politeness in Europe. 263-276.Silverstein, M. 2003. “Indexical order and the dialectics of sociolinguistic life.” Language & Communication 23: 193-229.Stokoe, E. H. & A. Weatherall. 2002. “Gender, language, conversation analysis and feminism.” Discourse & Society 13(6): 707-713.Terkourafi, M. (επιμ.). 2010. The Languages of Global Hip Hop. Λονδίνο: Continuum.Tsiplakou, S. 2009. “Doing (bi)lingualism: Language alternation as performative construction of online identities.” Pragmatics 19(3): 361-391.