Επιλεκτική Αλαλία στο Σχολείο. Σχέσεις και Αντιλήψεις στο Εκπαιδευτικό Πλαίσιο : Μία Μελέτη Περίπτωσης

Part of : Προσχολική & σχολική εκπαίδευση ; Vol.5, No.2, 2017, pages 27-64

Issue:
Pages:
27-64
Author:
Abstract:
Η επιλεκτική αλαλία είναι αγχώδης διαταραχή κατά την οποία ένα παιδί δε μιλά σε συγκεκριμένες κοινωνικές περιστάσεις ενώ έχει την ικανότητα να το πράξει. Τα παιδιά με επιλεκτική αλαλία αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο σχολείο, παρουσιάζοντας ανεπάρκεια στις γλωσσικές και κοινωνικές δεξιότητες, καθώς και στην δημιουργία φιλικών σχέσεων. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν και οι εκπαιδευτικοί που καλούνται να στηρίξουν και να εντάξουν στην εκπαιδευτική διαδικασία ένα τέτοιο παιδί. Σκοπός της παρούσας ποιοτικής έρευνας ήταν να μελετήσει, μέσα στο θεσμικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, τη λειτουργία παραμέτρων που συνδιαμορφώνουν τις κοινωνικές και παιδαγωγικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις ενός ενδεκάχρονου παιδιού με επιλεκτική αλαλία. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν: (α) κοινωνιομετρικό τεστ για τη μέτρηση της δημοτικότητας του μαθητή, (β) ερωτηματολόγια για τη γλωσσική επικοινωνία του μαθητή (το «Selective Mutism Questionnaire» –ερωτηματολόγιο κηδεμόνων- και το «School Speech Questionnaire»– ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών), (γ) ημιδομημένες συνεντεύξεις με κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς, και (δ) μη συμμετοχική παρατήρηση του μαθητή στη διάρκεια του διαλείμματος. Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα παρουσιάζουν ένα παιδί σιωπηλό και αγνοημένο, ενώ οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ότι δεν διαθέτουν την ανάλογη κατάρτιση ώστε να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες του. Εκτός σχολείου, πρόκειται για ένα παιδί με φίλους με τους οποίους επικοινωνεί λεκτικά. Συνολικά, η έρευνα παρουσιάζει πτυχές της ζωής ενός παιδιού με επιλεκτική αλαλία παραπέμποντας στην ανάγκη συστηματικότερης διερεύνησης των αναγκών και των τρόπων στήριξης στο σχολικό πλαίσιο.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
επιλεκτική αλαλία, σχολικό πλαίσιο, στρατηγικές εκπαιδευτικών, σχέ- σεις με συνομηλίκους, φιλικές σχέσεις, selective mutism, Greek educational context, teacher strategies, peer relationships, social relationships
References (1):
  1. Beare, P., Torgerson, C. & Creviston, C. (2008). Increasing Verbal Behavior of a Student Who Is Selectively Mute. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, Vol 16 (No 4), 248-255. https://doi.org/10.1177/1063426608317356Bergman, R. L. (2013). Treatment for Children With Selective Mutism. An Integrative Behavioral Approach. Therapist Guide. Oxford: University Press.Bergman, R. L., Gonzalez, A., Piacentini, J. & Keller, M. L. (2013). Integrated Behavior Therapy for Selective Mutism: A randomized controlled pilot study. Behaviour Research and Therapy, Vol 51 680-689. https://doi.org/10.1016/j.brat.2013.07.003Bergman, R. L., Keller, M. L., Piacentini, J. & Bergman, A. J. (2008). The Development and Psychometric Properties of the Selective Mutism Questionnaire. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, Vol 37 (No 2), 456-464. https://doi.org/10.1080/15374410801955805Breda, A. I. (2013). The use of Cognitive-Behavior Therapy Combined with Computer Technology in the Treatment of Selective Mutism: A Case Study. (Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Εργασία). California Lutheran University.Busse, R. T. & Downey, J. (2011). Selective Mutism: A Three-Tiered Approach to Prevention and Intervention. Contemporary School Psychology, Vol 15 53-63.Camposano, L. (2011). Silent Suffering: Children with Selective Mutism. The Professional Counselor: Research and Practice, Vol 1 (No 1), 46-56. https://doi.org/10.15241/lc.1.1.46Carbone, D., Schmidt, L. A., Cunningham, C. C., McHolm, A. E., Edison, S., Pierre, J. St. & Boyle, M. H. (2010). Behavioral and Socio-emotional Functioning in Children with Selective Mutism: A Comparison with Anxious and Typically Developing Children Across Multiple Informants. J Abnorm Child Psychol, Vol 38 1057-1067. https://doi.org/10.1007/s10802-010-9425-yCleator, H. (2015).Selective Mutism and Communication Disorders. Exploring Co-morbidity. In A. Sluckin & B. R. Smith (Eds.), Tackling Selective Mutism. A guide for professionals and parents (pp. 82-96). London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.Cleaver, H. (2009). Too anxious to speak? The implications of current research into Selective Mutism for educational psychology practice. Educational Psychology in Practice, Vol 25 (No 3), 233-246. https://doi.org/10.1080/02667360903151791Cline, T. (2015). Selective Mutism in Children. Changing Perspectives Over Half a Century. In A. Sluckin & B. R. Smith (Eds.), Tackling Selective Mutism. A guide for professionals and parents (pp. 34-50). London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.Cohan, S. L., Chavira, D. A. & Stein, M. B. (2006). Practitioner Review: Psychosocial Interventions for children with selective mutism: a critical evaluation of the literature from 1990-2005. Journal of Child Psychology and Psychiatry, Vol 47 (No 11), 1085-1097. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2006.01662.xConn, B. M. & Coyne, L. w. (2014). Selective Mutism in Early Childhood: Assessment and Treatment of an African American Preschool Boy. Clinical Case Studies, Vol 13 (No 6), 487-500. https://doi.org/10.1177/1534650114522912Cotton-Thomas, M. (2015). Evaluation of a packaged intervention for treating selective mutism: Application in a school setting (Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Εργασία). University of Dayton, (Ohio).Cunningham, C. E., McHolm A. E. & Boyle, M. H. (2006). Social phobia, anxiety, oppositional behavior, social skills, and self-concept in children with specific selective mutism, generalized selective mutism, and community controls. European Child and Adolescent Psychiatry, Vol 15 (No 5), 245-255. https://doi.org/10.1007/s00787-006-0529-4Cunningham, C. E., McHolm, A., Boyle, M. H. & Patel, S. (2004). Behavioral and emotional adjustment, family functioning, academic performance, and social relationships in children with selective mutism. Journal of Child Psychology and Psychiatry, Vol 45 (No 8), 1363-1372. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2004.00327.xDavidson, M. (2012). Selective Mutism: Exploring the knowledge and needs of teachers a dissertation submitted to the faculty (Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή). The State University of New Jersey, New Brunswick (New Jersey).Diliberto, R. A. (2014). Oppositional and Anxiety Behavior Profiles in a Clinical Sample of Youth with Selective Mutism. (Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Εργασία). University of Nevada, (Las Vegas).Dow, S. P., Sonies, B. C. Scheib, D., Moss, S. E. & Leonard, H. L. (1995). Practical Guidelines for the Assessment and Treatment of Selective Mutism. Journal American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Vol 34 (No 7), 836-846. https://doi.org/10.1097/00004583-199507000-00006Dummit, E. S., Klein, R. G., Tancer, N. K., Acshe, B., Martin, J. & Fairbanks, J. (1997). Systematic Assessment of 50 Children With Selective Mutism. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Vol 36 (No 5), 653-660. https://doi.org/10.1097/00004583-199705000-00016Gibson, G. & Bramble, D. (2015). Is Medication Helpful in Selective Mutism? One Family's Experience and a Clinical Overview. In A. Sluckin & B. R. Smith (Eds.), Tackling Selective Mutism. A guide for professionals and parents (pp. 118-137). London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.Hoffman, S. & Laub, B. (1986). Paradoxical Intervention using a polarization model of cotherapy in the treatment of elective mutism: A Case Study. Contemporary Family Therapy, Vol 8 (No 2), 136-143. https://doi.org/10.1007/BF00891875Hung, S-L., Spencer, M. S. & Dronamraju, R. (2012). Selective Mutism: Practice and Intervention Strategies for Children. Children & Schools, Vol 34 (No 4), 222-230. https://doi.org/10.1093/cs/cds006Kearney, C. A. (2010). Helping children with selective mutism and their parents. A guide for school-based professionals. Oxford: University Press. https://doi.org/10.1093/med:psych/9780195394542.001.0001Kristensen, H. (1997). Elective Mutism – associated with developmental disorder / delay. Two case studies. European Child & Adolescent Psychiatry, Vol 6 (No 4), 234-239. https://doi.org/10.1007/s007870050035Kotrba, A. (2015). Selective Mutism. An Assessment and Intervention Guide For Therapists, Educators & Parents. United States of America: PESI Publishing & Media.Lang, R., Regester, A., Mulloy, A., Rispoli, M. & Botout, A. (2011). Behavioral intervention to treat selective mutism across multiple social situations and community settings. Journal of applied behavior analysis, Vol 44 (No 3), 623-628. https://doi.org/10.1901/jaba.2011.44-623Letamendi, A. M., Chavire, D. A., Hitchcock, C.A., Roesch, S. C., Shipon-Blum, E., Stein, M. B. & Roesch, S. C. (2010). The Selective Mutism Questionnaire: Measurement Structure and Validity. Journal of The American Child and Adolescent Psychiatry, Vol 47 (No 10), 1197-1204. https://doi.org/10.1097/CHI.0b013e3181825a7bLeo, M. (2015). Quality of peer relationships among children with selective Mutism. McNair Research Journal, 206-215.Manassis, K., Fung, D., Tannock, R., Sloman, L., Fiksenbaum, K. & McInnes, A. (2003). Characterizing selective Mutism: Is it more than social anxiety? Depression and Anxiety, Vol 18 153-161. https://doi.org/10.1002/da.10125Martinez, Y. J., Tannock, R., Manassis, K., Garland, E. J., Clark, S. & McInnes, A. (2015). The Teachers' Role in the Assessment of Selective Mutism and Anxiety Disorders. Canadian Journal of School Psychology, 1-19. https://doi.org/10.1177/0829573514566377McInnes, A., Fung, D., Manassis, K., Fiksenbaum, L. & Tannock, R. (2004). Narrative Skills in Children With Selective Mutism: An Exploratory Study. American Journal of Speech-Language Pathology, Vol 13 304-315. https://doi.org/10.1044/1058-0360(2004/031)Merrill, K. (2012). Selective Mutism: The Child Silenced by Social Anxiety. A Meta-Synthesis (Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Εργασία). University of Alaska Southeast.Μοκαΐτη, Φ. (2016). Επιλεκτική Αλαλία στο Σχολείο. Σχέσεις και Αντιλήψεις στο Εκπαιδευτικό Πλαίσιο. Μία Μελέτη Περίπτωσης (Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Εργασία). Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Αλεξανδρούπολη.Μπίκος, Κ. Γ. (2011). Κοινωνικές σχέσεις και Αλληλεπίδραση στη Σχολική Τάξη. Θεσσαλονίκη: Ζυγός.Mulligan, C. A. (2012). Selective Mutism: Identification of Subtypes and Influence on Treatment (Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή). Philadelphia College of Osteopathic Medicine Department of Psychology, (Philadelphia).Nowakowski, M. E., Cunningham, C. C., McHolm, A. E., Evans, M. A., Edison, S., Pierre, J. St., Boyle, M. H. & Schmidt, A. (2009). Language and Academic Abilities in Children with Selective Mutism. Infant and Child Development, Vol 18 271-290. https://doi.org/10.1002/icd.624Nowakowski, M. E., Schmidt, L. A., Cunningham, C. E. & McHolm, A. E. (2009). Language Development in Special Populations: The Case of Selective Mutism. In M. A. Reed (Eds.), Children and Language. Development, Impairment and Training (pp. 191-206). New York: Nova Science Publishers, Inc.Oerbeck, B. & Kristensen, H. (2008). Attention in selective mutism-An exploratory case-control study. Journal of Anxiety Disorders, Vol 22 548-554. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2007.04.008Oon, P. P. (2010). Playing with Gladys: A case study integrating drama therapy with behavioural interventions for the treatment of selective mutism. Clinical Child Psychology and Psychiatry, Vol 15 (No 2), 215-230. https://doi.org/10.1177/1359104509352892Οrtega, M. (2011). The generalization of verbal speech across multiple settings for children with selective mutism: A multiple-baseline design pilot study a dissertation submitted to the faculty (Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή). Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick, (New Jersey).Roe, V. (2015). Silent Voices. Listening to Some Young People With Selective Mutism and Their Parents. In A. Sluckin & B. R. Smith (Eds.), Tackling Selective Mutism. A guide for professionals and parents (pp. 51-70). London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.Scott, S. & Beidel, D.C. (2011). Selective Mutism: An Update and Suggestions for Future Research. Curr Psychiatry Rep, Vol 13 251-257. https://doi.org/10.1007/s11920-011-0201-7Sharkey, L. & McNicholas, F. (2008). "More than 100 years silence", elective mutism. European Child Adolescent Psychiatry, Vol 17 (No 5), 255-263. https://doi.org/10.1007/s00787-007-0658-4Sharma, J. Kay, J., Johnson, S. & Smith, R. (2015). Successful Approaches to Selective Mutism in School and Community Settings. In A. Sluckin & B. R. Smith (Eds.), Tackling Selective Mutism. A guide for professionals and parents (pp. 138-157). London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.Shriver, M. D., Segool, N. & Gortmaker, V. (2011). Behavior Observations for Linking Assessment to Treatment for Selective Mutism. Education and Treatment of Children, Vol 34 (No 3), 389-411. https://doi.org/10.1353/etc.2011.0023Skacel, K. A. (2014). Using Technology for Communication with Selective Mutism (Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Εργασία). Rowan University.Sluckin, A. & Smith, R. (2015). Introducing Selective Mutism and an Overview of Approaches. In A. Sluckin & R. Smith (Eds.), Tackling Selective Mutism. A Guide for Professionals and Parents (pp. 17-33). London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.Steinhausen, H. C. & Adamek, R. (1997). The family history of children with elective mutism: a research report. European Child & Adolescent Psychiatry, Vol 6 (No 2), 107-111. https://doi.org/10.1007/BF00566673Sulkowski, M. L., Pence, S. L., Carlson, J. S. & Storch, E. A. (2014). Treating Selective Mutism with Exposure Therapy: A Case Study.Tatem, D. W. & DelCampo, R. L. (1995). Selective mutism in children: A structural family therapy approach to treatment. Contemporary Family Therapy, Vol 17 (No 2), 177-194. https://doi.org/10.1007/BF02252357Τζωρτζάκη, Μ. Ε. (2012). Κατασκευή ταυτότητας στο διαδίκτυο. (Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Εργασία). Πανεπιστήμιο Αιγαίου.Vecchio, J. L. & Kearney, A. (2005). Selective Mutism in Children: Comparison to Youths With and Without Anxiety Disorders. Journal of psychopathology and Behavioral Assessment, Vol 27 (No 1), 31-37. https://doi.org/10.1007/s10862-005-3263-1Viana, A. G., Beidel, D. C. & Rabian, B. (2009). Selective Mutism: A review and integration of the last 15 years. Clinical Psychology Review, Vol 29, 57-67. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2008.09.009Yeganeh, R., Beidel, D. C. & Turner, S. M. (2006). Selective Mutism: More than social anxiety? Depression and Anxiety, Vol 23 117-123. https://doi.org/10.1002/da.20139