[Βιβλιοκριτική] Lynn Ε. Rose, Aristoteles Syllogistic

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.Κ, No.39-40, 1968, pages 348
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
348
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Lynn Ε. Rose, Aristoteles Syllogistic, Springfield 111. U.S.A. έκδ. Ch. C. Thomas) 1968, σχ. 8, σ. VIII+149.