[Βιβλιοκριτική] Constantin Cavarnos, Modern Greek philosophers of the human soul

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.Κ, No.39-40, 1968, pages 349
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
349
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Constantin Cavarnos, Modern Greek philosophers of the human soul Institute for Byzantine and modern Greek studies, Belmont Mass. U.S.A. 1967, σχ. 8 μ. σ. 111.