[Βιβλιοκριτική] Cleobule Tsourcas, Les debuts de l’ Enseignement philosophique et de la libre pensée dans les Balkans. La vie et l’ oeuvre de Théophile Corydalée (1570—1646).

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.Κ, No.39-40, 1968, pages 350-351
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
350-351
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Cleobule Tsourcas, Les debuts de l’ Enseignement philosophique et de la libre pensée dans les Balkans. La vie et l’ oeuvre de Théophile Corydalée (1570—1646).