[Βιβλιοκριτική] 'Ιωάννου Γ. Άργυράκου, Γεωδαιτική 'Αστρονομία

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.Κ, No.39-40, 1968, pages 351-353
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
351-353
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
'Ιωάννου Γ. Άργυράκου, Γεωδαιτική 'Αστρονομία, Αθήναι, 1968, σελ. 338.