[Βιβλιοκριτική] Δρος Ί. Ν. Δάμπαση, ΊστορικαΙ ίατρικαί μελέται

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.Κ, No.39-40, 1968, pages 353-355
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
353-355
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Δρος Ί. Ν. Δάμπαση, ΊστορικαΙ ίατρικαί μελέται, Σειρά Δευτέρα, Έκδοσις Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, Αθήναι 1968, Σχ. 8Μ, σελ. 268