[Βιβλιοκριτική] Francesco Della Corte, Suetonio, eques romanus

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.Κ, No.39-40, 1968, pages 368-370
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
368-370
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Francesco Della Corte, Suetonio, eques romanus, Firenze (εκδ. 2α) 1967