[Βιβλιοκριτική] Jean-Pierre Massaut, Josse Clichtove, L'humanisme et la réforme du clergé

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.Κ, No.39-40, 1968, pages 370-375
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
370-375
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Jean-Pierre Massaut, Josse Clichtove, L'humanisme et la réforme du clergé, tome I, Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège, fase. CLXXXIII, «Les Belles Lettres» Paris 1968, σχ. 8 M, σελ. 452.