Ό μύθος του Οιδίποδος : Πώς και διατί τον διεσκεύασε δια το θέατρον ο Σοφοκλής και πώς και διατί τον ηρμήνευσε ψυχαναλυτικώς ο Freud

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΙΒ, No.23-24, 1960, pages 169-174
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
169-174
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):