The Applied Sciences as a means of Moral Uplift of Man

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΗ, No.55-56, 1976, pages 307-311
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
307-311
Parallel Title:
Ai έφηρμοσμέναι έπιστημαι ώς μέσον έξυψώσεως του ανθρώπου
Author:
Abstract:
Πολλοί καταφέρονται κατά των έφηρμοσμένων επιστημών σήμερα, ώς επιστημών πού ώθουν τον άνθρωπον προς τον ολεθρον» Και όμως, οταν μετά τον μεσαίωνα αι έπιστημαι αύται άνεπτύχθησαν θεαματικώς, αι συνειδήσεις ειχον ελπίσει πολύ εις τάς εύεργετικάς των δυνατότητας δια τήν άνθρωπίνην κοινωνίαν. Σήμερα αί εφηρμοσμέναι έπιστήμαι εμφανίζονται ώς οπλον, του οποίου ή καλή ή κακή χρήσις εξαρτάται άπο τήν καλήν ή κακήν πρόθεσιν των ανθρώπων Δεν είναι λοιπόν δίκαιον να καταφερώμεθα κατά των επιστημών αυτών, ως έάν το κακόν να προήρχετο άπο αύτάς, ενώ αυτό προέρχεται άπο τήν άνθρωπίνην συμπεριφοράν. Αντιθέτως αί εφηρμοσμέναι έπιστήμαι παρέχουν ολας τάς δυνατότητας δια τήν έξύψωσιν του άνθρωπου μέσω της τεχνολογίας, τήν οποίαν τρέφουν μέ τα επιτεύγματα των, και δι' ενα καλύτερον ύλικον μέλλον δια τον άνθρωπον Έν τούτοιο εις το καλύτερον αυτό ύλικον μέλλον δέν είναι δυνατόν να φθάσωμεν ποτέ, αν δέν στηριχθώμεν εις τήν δυνατότητα του δαμασμου οχι μόνον της υλικής φύσεως άλλα καί της φύσεως του άνθρωπου.
Subject:
Subject (LC):