[Βιβλιοκριτική] Γεωργίου Ευαγγ. Καναράκη, Ή φωνητική παρεμβολή της Νέας Ελληνικής κατα το άγγλιστί γράφειν

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΗ, No.55-56, 1976, pages 326-328
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
326-328
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Γεωργίου Ευαγγ. Καναράκη, Ή φωνητική παρεμβολή της Νέας Ελληνικής κατα το άγγλιστί γράφειν. Διατριβή επί διδακτορία. Αθήναι, 1974, σελ. 232 καί 5 πίνακες έκτος κειμένου