[Βιβλιοκριτική] Παν. Κ. Βλάχου, Ευγένιος ό Αιτωλός καί το φερώνυμον Έλληνομουσείον

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΗ, No.55-56, 1976, pages 356
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
356
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Παν. Κ. Βλάχου, Ευγένιος ό Αιτωλός καί το φερώνυμον Έλληνομουσείον, 'Αθήναι 1976, σχ. 8 σελ. 300 (μετά φωτογραφικού παραρτήματος).