[Βιβλιοκριτική] Αύρ. Εύστρατιάδη, Ερμηνεία 'Αντιγόνης

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΗ, No.55-56, 1976, pages 357-358
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
357-358
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αύρ. Εύστρατιάδη, Ερμηνεία 'Αντιγόνης, Επιμέλεια Γιάννη Κορίδη, Εκδόσεις «Ίωλκός», 'Αθήνα, 1975, σχ. 8ον, σσ. 268.