[Βιβλιοκριτική] Διοτίμα, IV, 1976

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΗ, No.55-56, 1976, pages 358-359
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
358-359
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Διοτίμα, IV, 1976, σσ. 211. Έκδοσις της Ελληνικής Εταιρείας Φιλοσοφικών Μελετών