[Βιβλιοκριτική] H. Maehler (ed.), Pindarus Pars II.

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΗ, No.55-56, 1976, pages 360
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
360
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Pindarus Pars II. Fragmenta. Indices, post Β. Snell edidit H. Maehler, Leipzig (Teubner) 1975, σσ. V - Vili + 219, τιμή EVP 19,50 Mark.