[Βιβλιοκριτική] Κarsten Friis- Jensen, Saxo og Vergil. En analyse af 1931

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΗ, No.55-56, 1976, pages 373
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
373
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Κarsten Friis- Jensen, Saxo og Vergil. En analyse af 1931-Ungavens Vergil paralleller, Museum Tusculanum, Kobenhavn 1975, σσ. 1 — 102