Παρατηρήσεις είς τα δύο πρώτα βιβλία της Πλάτωνος Πολιτείας

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΙΣΤ, No.31-32, 1964, pages 175-204
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
175-204
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):