[Βιβλιοκριτική] Etienne Sargologos, La vie de Saint Cyrille le Philéote, moin Byzantin (ΙΙ00)

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΙΣΤ, No.31-32, 1964, pages 341-344
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
341-344
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Etienne Sargologos, La vie de Saint Cyrille le Philéote, moin Byzantin (ΙΙ00) Subsidia Hagiographica, αριθ. 39, Βρυξέλλαι 1964.