[Βιβλιοκριτική] "Αντωνίου Ίσηνόνη "Ιστορία της παιδείας

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΙΣΤ, No.31-32, 1964, pages 345
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
345
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
"Αντωνίου Ίσηνόνη, έπιτ. Γεν. Διευθυντού παιδαγ. ακαδημίας, "Ιστορία της παιδείας (εκδοσις Δευτέρα μετά διασκευών και βελτιώσεων). 'Αθήναι 1964 σσ. 272.