[Βιβλιοκριτική] Charles Mugler, Archimede, tome I, II, III

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΓ, No.45-46, 1971, pages 377-379
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
377-379
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Charles Mugler, Archimede, tome I, 1970, tome II et III, 1971, Paris Société d' Edition «Les Bellee Lettres», sous le patronage de l'Association Guillaume Bude.