[Βιβλιοκριτική] Aristophanes und die alte komodie, herausgegeben von Hans-Joachim Newiger

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΚΖ, No.53-54, 1975, pages 360-363
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
360-363
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Aristophanes und die alte komodie, herausgegeben von Hans-Joachim Newiger, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), 1975. Σελίδες XIV/528.