Ι. Σχόλιον είς Ήράκλειτον (42D-Κ), II.Εν σχόλιον εις «φύσις κρύπτεσθαι φιλεί», ΙΙΙ. Παρατηρήσεις είς Άναξαγόραν

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΛΔ-ΛΕ, No.67-70, 1982, pages 173-174
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
173-174
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):