[Βιβλιοκριτική] 'Αγγέλου Β. Γιαννούλη, Γενεαλογικοί πίνακες Ελληνικής Μυθολογίας

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΛΔ-ΛΕ, No.67-70, 1982, pages 317-318
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
317-318
Section Title:
Επίκαιρα Δημοσιεύματα
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
'Αγγέλου Β. Γιαννούλη, Γενεαλογικοί πίνακες Ελληνικής Μυθολογίας, Έκδοσις Δραματικής Σχολής Άγγ. Γιαννούλη, 'Αθήναι 1982 (Φωτοτυπημένον), σχ. μέγα.