[Βιβλιοκριτική] Έλευθερίας Ι. Νικολαίδου, Οί Κρυπτοχριστιανοί της Σπαθίας ('Αρχές 18ου αί-1912).

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΛΒ-ΛΓ, No.63-66, 1980, pages 445-447
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
445-447
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Έλευθερίας Ι. Νικολαίδου, Οί Κρυπτοχριστιανοί της Σπαθίας ('Αρχές 18ου αί-1912). Διδακτορική διατριβή. Εκδόσεις IMI ΑΧ. 'Ιωάννινα 1979.