[Βιβλιοκριτική] Gabriele Giannantoni (έκδ.)., Scuole socratiche minori e filosofia ellenistica

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.1, No.1, 1980, pages 184-185

Issue:
Pages:
184-185
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Gabriele Giannantoni (έκδ.)., Scuole socratiche minori e filosofia ellenistica. Società editrice il Mulino, 1977, σσ. 255.