[Βιβλιοκριτική] E. G. Turner, The Lost Beginning of Menander «Misoumenos »

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.1, No.1, 1980, pages 197-198

Issue:
Pages:
197-198
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
E. G. Turner, The Lost Beginning of Menander «Misoumenos », London 1978, σσ. 16.