[Βιβλιοκριτική] Andreas Panagopoulos, Captives and Hostages in the Peloponnesian War

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.1, No.1, 1980, pages 205

Issue:
Pages:
205
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Andreas Panagopoulos, Captives and Hostages in the Peloponnesian War (Grigoris Publications) Athens, 1978 σσ. 258.